MAT-INF TUDENGISELTS

MAT-INF tudengiselts ehk MITS on Tartu Ülikooli matemaatika, matemaatilise statistika ja informaatika tudengeid ühendav erialaselts, mis tegutseb aktiivselt oma teaduskondade tudengite argipäeva elavdamise ja heaolu tagamisega.

Seisame selle eest, et ülikool ja reaalteaduste õppimine oleks enamat, kui pelgalt uute teadmiste omandamine.

Meie värvikast sündmustepagasist leiab iga tudeng endale midagi meelepärast. Korraldame erinevad akadeemilisi üritusi (paneeldiskussioone, lektorite õhtuid, seminare ja töötubasid), uusi sõpru võib leida aga seltskonna- ning sotsiaalüritustel (lauamängu- ja filmiõhtutel, teemapidudel, LANidel, mälumängudel). Seejuures aitavad koolipingest vabaneda iganädalased trennid (jooksu-, jalgpalli-, korvpalli- ja võrkpallitrennid). Oleme ka esmakursuslastele mõelnud, kellele tutvustame õiget ülikoolielu mentorprogrammi abil. Iga päev sünnib aga värskeid ideid ning sündmuste nimekiri aina pikeneb.

Missioon: MAT-INF tudengiseltsi missioon on korraldada mitmekesiseid sündmusi ning teha järjepidevat koostööd arvutiteaduste ja matemaatika-statistika instituudiga tagamaks tudengite hariduslikku heaolu.

Visioon: MAT-INF tudengiseltsi visioon on parendada iga MAT-INF tudengi heaolu ülikooliaja vältel ning anda kaasa vajalikud oskused, teadmised ja tutvused panustamaks Eesti ühiskonna jätkusuutlikkusse arengusse.

Juhatus

Juhatuse eesmärk on luua seltsis keskkond, kus tiimijuhtidel oleks meeldiv ja mugav koos oma töögrupiga korraldada just neile meelepäraseid üritusi. Hoolitseme välise suhtluse eest seltsi ja instituutide vahel ning otsime alati uusi väljundeid ning võimalusi, et ükski lennukas idee ei jääks teostuse taha pidama.

Krister Looga

Krister Looga

Esimees
Anett Klaanberg

Anett Klaanberg

Aseesimees
Joosep Kaimre

Joosep Kaimre

Finantsjuht

Ajalugu

Esmakordselt sai MAT-INF tudengiselts alguse Taivo Pungase eestvedamisel 23. aprillil 2014. Kuni 2016. aasta lõpuni korraldas MITS erinevaid sündmusi ning seisis tudengite heaolu eest. Järelkasvu puudumise tõttu aga pandi pillid mõneks ajaks kotti.

MITS taasasustati 20. aprillil 2018, kui 10 aktiivset noort võtsid südameasjaks oma teaduskondade tudengite elu värvikamaks muuta. Huvilisi leidus veelgi ning esimesed vägiteod saadeti korda 30-pealise tiimiga, millest esimene suursündmus oli networking-seminar Make MITS Great Again. Taasalustava organistsiooni kohta oli sündmus väga edukas - kohal käis ligikaudu 150 tudengit ning huvi seltsi vastu kasvas hüppeliselt. Tänaseks tegutseb MITSis juba 64 aktiivset liiget.

Töögrupid

Meie lähenemine on, et erisugused sündmused nõuavad ka mitmeid vahvaid töögruppe. Seetõttu oleme jaotanud oma organisatsiooni liikmed just neile meeldivasse töögruppi. Iga töögrupi täpsematest suundadest saad lugeda juba altpoolt!

Meediatiim

Meediatiim on loodud selleks, et MITS paistaks sotsiaalmeedias silma nii põnevate postituste kui ka pilkupüüdvate visuaalidega. Lisaks hoolitseb meediatiim seltsi sponsorlussuhete loomise ning ka edaspidise koostöö hoidmise eest. Tihedalt tehakse koostööd ka kõikide teiste töögruppidega.

Enda sekka ootame nii tõelisi sotsiaalmeedia- kui ka kujundusgurusid, häid suhtlejaid ning lennukate ideedega tudengeid!

Maria Pibilota Murumaa

Maria Pibilota Murumaa

Meediatiimi juht

Mentorprogramm

Mentorprogrammi töögrupp on seadnud endale eesmärgiks tagada, et iga esmakursuslane elaks ülikooliellu sisse võimalikult sujuvalt, saades tuge ja nõu vanemkursuslaste käest. Töögrupp tegeleb mentorprogrammi arendamisega, viies kokku mentorid ja esmakursuslased, et kursustevaheline suhtlus oleks tihedam ja ühtsem. Lisaks tegeleb töögrupp motiveeritud mentorite otsimise ja toetamisega vastavate koolituste ja koosolekute näol. Ootame sind oma tiimi, kui Sul on põnevaid ideid, kuidas esmakursuslaste esimesi kuid ülikoolis veelgi paremaks muuta.

Loe lähemalt mentorprogrammi lehelt.

Magnar Vares

Magnar Vares

Mentorprogrammi juht

Spordiürituste tiim

Sporditiimis on inimesed, kelle jaoks on laused “No pain, no gain” ja “You are your only limit” igapäevane mantra. Teeme ise trenni ja loome kaastudengitele võimalusi koos trennis käia. Tegevused piirduvad ainult töögrupi liikmete kujutlusvõimega. Sporditiimis saab korraldada erinevaid aktiivseid üritusi, jooksutrennist matkani ja jõusaalist paintballi mängimiseni. Lihased vihaseks ja tule sporditiimi ;)

Allan Rist

Allan Rist

Spordiürituste tiimi juht

Sotsiaalürituste tiim

Sotsiaalsete ürituste töögrupi eesmärgiks on ühendada MAT-INF tudengeid läbi meeldejäävate pidude. Töögrupi peamiseks ülesandeks ongi korraldada just selliseid sündmusi, kus on hea muusika, organiseeritud tegevused, palju süüa ning miks mitte ka tsipake vägijooki.

Liis Hiie

Liis Hiie

Sotsiaalürituste tiimi juht

Siseürituste tiim

Siseürituste tiimi ülesanne on motiveerida kõiki MITSi tegevliikmeid edasisteks tegudeks. Oma tiimiga korraldame MITSi liikmeid ühendavaid sündmusi, kus nad saavad mõnusalt omakeskis aega veeta. Olgu nendeks kuumad saunaõhtud, popcornirikkad kinokülastused või särisevad grillpeod. Seeläbi loome ühtsema meeskonna, kellega koos informaatikute ja matemaatikute ülikooliaega elavdada.

Laura Kaldjärv

Laura Kaldjärv

Siseürituste tiimi juht

Seltskonnaürituste tiim

Kas oled käinud kunagi sõpradega mõnel lauamänguõhtul või võtnud osa LANist? Kuidas oleks filmiõhtuga sõprade seltsis? Need üritused on vaid osake sellest, millega tegeleb seltskonnaürituste grupp. Oled oodatud meie sõbralikku seltskonda, kui sind huvitab ägedate ürituste korraldamine oma sõpradele ning teistele.

Andri Soone

Andri Soone

Seltskonnaürituste tiimi juht

Akadeemiliste ürituste tiim

Töögrupp korraldab põnevaid harivaid üritusi nagu erinevaid töötubasid ja seminare. Meie tiim annab Tartu matemaatika- ja informaatikatudengitele võimaluse harida ning arendada ennast oma valdkondades läbi mitmetahuliste sündmuste.

Pilleriin Jukk

Pilleriin Jukk

Akadeemiliste ürituste tiimi juht

Liikmed

MITSi kuulub 64 tegusat tegelast, kelle täisnimekirja näeb siit.

Lõpetanud liikmetega saab aga tutvuda vilistlaste lehel.

Meiega saad liituda sügissemestri alguses toimuva kandideerimisega.

Richard Carolin Ingrid Merit Oliver-Erik Anett Pilleriin Brigitta Krister Joonas Magnus Birgit Allan Liis Ralf Markus Ott-Kaarel Karl Marten Peeter Anette Maria Patrick Kairit Jaan Kristjan Martin Lauri Magnar Karen Karel Säde Mai Jaanus Marten Rain Age Richard Carmen-Ly Alo Andri Hanna-Marii Tõnis Hendrik Laura Joosep Silver Hanna Hain Alfred Ludvig Triin Mirjam Hans Henrik Maret Egert Markus Carola Maria Pibilota Bogdan Katrin Annela